wybory 1989

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

wybory 1989

Terminy równoznaczne

wybory 1989

Powiązane terminy

wybory 1989

218 Opis archiwalny results for wybory 1989

218 results directly related Exclude narrower terms

Głosuj na nas!

ulotka przygotowana na wybory 04.06.1989 r. krytykująca porozumienie okrągłostołowe;

Solidarność Walcząca Szczecin

Ulotka wyborcza

ulotka wzywająca do głosowania w II turze wyborów parlamantarnych na Antoniego Jasińskiego

Obywatelski Komitet Wyborczy

Kandydaci Solidarności

mapki umownie przedstawiające okręgi wyborcze we Wrocławiu i województwie wrocławskim z wymienionymi kandydatami z Komitetu Obywatelskiego Solidarność; przygotowane i opracowane przez Sekcję Informacji KO "S" we Wrocławiu

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Kandydaci Solidarności

mapki umownie przedstawiające okręgi wyborcze we Wrocławiu i województwie wrocławskim z wymienionymi kandydatami z Komitetu Obywatelskiego Solidarność; przygotowane i opracowane przez Sekcję Informacji KO "S" we Wrocławiu

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Kandydaci Solidarności

mapki umownie przedstawiające okręgi wyborcze we Wrocławiu i województwie wrocławskim z wymienionymi kandydatami z Komitetu Obywatelskiego Solidarność; przygotowane i opracowane przez Sekcję Informacji KO "S" we Wrocławiu

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Lista Solidarności

karty do głosowania z kandydatami Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu; przygotowane i opracowane przez Sekcję Informacji KO "S" we Wrocławiu

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Lista Solidarności

karty do głosowania z kandydatami Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu; przygotowane i opracowane przez Sekcję Informacji KO "S" we Wrocławiu

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Trzy flagi - 0, 35, 100 procent

ulotkowa wersja plakatu przedstawiającego symboliczną walkę działaczy Solidarności o głosy w wyborach 1989 r.; trzy flagi - pierwsza wypełniona w całości czerwonym kolorem, pod którą widnieje podpis "0%", druga (opatrzona podpisem "35%") dostała już odrobinę koloru białego, trzecia flaga ("100%") jest już flagą biało-czerwoną

Komitet Obywatelski Solidarność

Trzy flagi - 0, 35, 100 procent

ulotkowa wersja plakatu przedstawiającego symboliczną walkę działaczy Solidarności o głosy w wyborach 1989 r.; trzy flagi - pierwsza wypełniona w całości czerwonym kolorem, pod którą widnieje podpis "0%", druga (opatrzona podpisem "35%") dostała już odrobinę koloru białego, trzecia flaga ("100%") jest już flagą biało-czerwoną

Komitet Obywatelski Solidarność

Trzy flagi - 0, 35, 100 procent

wydrukowana powielaczowo ulotkowa wersja plakatu przedstawiającego symboliczną walkę działaczy Solidarności o głosy w wyborach 1989 r.; trzy flagi - pierwsza wypełniona w całości czerwonym kolorem, pod którą widnieje podpis "0%", druga (opatrzona podpisem "35%") dostała już odrobinę koloru białego, trzecia flaga ("100%") jest już flagą biało-czerwoną

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska...

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska, do wszystkich ludzi dobrej woli i niezależnych postaw, którzy pragną niepodległej, sprawiedliwej i demokratycznej Polski! Inc.: W dniu 12 IV 1989 r. powołany został we Wrocławiu przez Przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Dolnego Śląska Władysława Frasyniuka Komitet Obywatelski "Solidarność", odpowiednik Komitetu Obywatelskiego "S" przy Lechu Wałęsie. Expl.: Potrzebujemy współpracy wielu oddanych ludzi, którzy podejmą się różnych zadań w kampanii przedwyborczej i podczas samych wyborów. Zgłaszajcie swą pomoc w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, Plac K. Marksa 22 /oficyna/. Wrocław, dnia 14 kwietnia 1989 r.;pod apelem lista członków KO "S" we Wrocławiu

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Informacja dla mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 104

ulotka miała spełniać podobną funkcję jak tzw. ściągi babuni; na odwrociu - po lewej wzór karty do głosowania do Senatu; po prawej do Sejmu, u góry  - kandydaci bezpartyjni, u dołu - kandydaci rządu; na wzorach kart widnieją: Roman Duda, Karol Modzelewski, Barbara Labuda

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Informacja dla mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 104

ulotka miała spełniać podobną funkcję jak tzw. ściągi babuni; na odwrociu - po lewej wzór karty do głosowania do Senatu; po prawej do Sejmu, u góry  - kandydaci bezpartyjni, u dołu - kandydaci rządu; na wzorach kart widnieją: Roman Duda, Karol Modzelewski, Barbara Labuda

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Informacja dla mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 104

ulotka miała spełniać podobną funkcję jak tzw. ściągi babuni; na odwrociu - po lewej wzór karty do głosowania do Senatu; po prawej do Sejmu, u góry - kandydaci rządu, u dołu - kandydaci bezpartyjni; na wzorach kart widnieją: Roman Duda, Karol Modzelewski, Barbara Labuda

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Informacja dla mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 104

ulotka miała spełniać podobną funkcję jak tzw. ściągi babuni; na odwrociu - po lewej wzór karty do głosowania do Senatu; po prawej do Sejmu, u góry - kandydaci rządu, u dołu - kandydaci bezpartyjni; na wzorach kart widnieją: Roman Duda, Karol Modzelewski, Barbara Labuda

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Nie śpij, bo cię przegłosują

Rysunek budzika z wezwaniem do uczestnictwa w wyborach 1989 roku: Nie śpij bo cię przegłosują. Na rewersie wymienieni kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemi Ząbkowickiej do Sejmu i Senatu

Komitet Obywatelski Solidarność

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska, do wszystkich ludzi dobrej woli...

Informacja o powstaniu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu jako ugrupowania wystawiającego kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych, zachęta do udziału w wyborach i prośba o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej - chętni mogą zgłaszać się w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pl. K. Marksa 22; podpisano 30-toma nazwiskami członków KO "Solidarność"

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska, do wszystkich ludzi dobrej woli...

Informacja o powstaniu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu jako ugrupowania wystawiającego kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych, zachęta do udziału w wyborach i prośba o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej - chętni mogą zgłaszać się w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pl. K. Marksa 22; podpisano 30-toma nazwiskami członków KO "Solidarność"

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Wezwanie do majowych manifestacji

Ulotka wzywająca do udziału w manifestacji domagającej się wolnych wyborów, likwidacji nomenklatury i usunięcia PZPR z zakładów oraz godziwej zapłaty i warunków pracy, a także do uczczenia święta Konstytucji 3 Maja; manifestacja ma się odbyć 1. maja o godz. 10:00 na ul. Świdnickiej; apel o wsparcie do NSZZ "Solidarność", Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizacji i partii politycznych

Solidarność Walcząca

Oświadczenie RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk

Tekst informujący o podpisaniu porozumienia między opozycją i stroną rządową dotyczącą przeprowadzenia częściowych wolnych wyborów oraz analizujący argumenty za i przeciw udziale obywateli w mającym nadejść głosowaniu - z jednej strtony wejście do Sejmu posłów niezależnych miałoby wpłynąć pozytywnie na postawy pozostałych posłów, stanowiłoby szkołę polityczną i umożliwiłoby zwiększony przepływ informacji do społeczeństwa, z drugiej - autorzy tekstu nie wierzą w urzeczywistnienie możliwości, które przedstawili ze względu na dotychczasowe doświadczenia, w związku z czym zalecają bojkot wyborów

Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Wezwanie do majowych manifestacji

Ulotka wzywająca do udziału w manifestacji domagającej się wolnych wyborów, likwidacji nomenklatury i usunięcia PZPR z zakładów oraz godziwej zapłaty i warunków pracy, a także do uczczenia święta Konstytucji 3 Maja; manifestacja ma się odbyć 1. maja o godz. 10:00 na ul. Świdnickiej; apel o wsparcie do NSZZ "Solidarność", Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizacji i partii politycznych

Solidarność Walcząca

Jan Beszta-Borowski kandyduje z okręgu Bielsk Podlaski

Życiorys Jana Beszty-Borowskiego, w którym podkreślono jego bezkompromisową postawę wobec komunizmu i władz państwowych, zakończony wezwaniem do głosowania na przedstawionego działacza; na awersie przedruk znaczka pocztowego z podobizną Jana Beszty-Borowskiego o nominale 50zł, z podpisem Solidarność Rolników / Jan Beszta-Borowski / więźniowie sumienia na rewersie pieczątka tekstowa Filokartysta / Stanisław Chmura / 50-034 Wrocław, ul. Bałuckiego 19/5

Komitet Obywatelski Solidarność

Bojkot wyborów czerwcowych

Ugrupowanie Niepodległościowe Zamek wzywa do bojkotu wyborów czerwcowych w 1989 r., uznając, że w obradach Okrągłego Stołu "zdecydowanie zwyciężyli komuniści"

Ugrupowanie Niepodległościowe Zamek

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska... o pomoc przy organizacji kampanii do wyborów czerwcowych

Komitet Obywatelski Solidarność informuje o swoim powstaniu, o zbliżających się wyborach czerwcowych i apeluje do społeczeństwa Dolnego Śląska o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej i przeprowadzeniu wyborów; zgłaszać należy się do Klubu Inteligencji Katolickiej na pl. K. Marksa 22; podpisani członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarność

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Informacja dla mieszkańców okręgu wyborczego nr 103

Szczegółowa instrukcja objaśniająca sposób głosowania w wyborach tzw. kontraktowych, przeprowadzonych 04.06.1989, z imiennym wskazaniem kandydatów KO "Solidarność"; okręg wyborczy nr 103 obejmuje dzielnice Wrocław-Psie Pole, Wrocław-Śródmieście, miasto Oleśnicę, miasta i gminy

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Głosuj z Nami

Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" oraz instrukcja jak głosować.

Komitet Obywatelski Solidarność

Wybory kontraktowe

Ulotka przedstawia trzy flagi zabarwione odpowiednio na czerwono lub biało-czerwono w zależności od podanej pod nimi wartości procentowej: 0% (czerwona), 35% i 100% (po równo biało-czerwona).

NSZZ Solidarność

Solidarność '89

Ulotka opisuje czerwiec jako miesiąc istotny dla historii "Solidarności" ze względu na strajki w latach 1956, 1976.

RKW NSZZ "Solidarność"

Głosuj na nas!

ulotka przygotowana na wybory 04.06.1989 r. krytykująca porozumienie okrągłostołowe;

Solidarność Walcząca Szczecin

Głosuj na nas!

ulotka przygotowana na wybory 04.06.1989 r. krytykująca porozumienie okrągłostołowe;

Solidarność Walcząca Szczecin

Ulotka wyborcza

ulotka wzywająca do głosowania w II turze wyborów parlamantarnych na Antoniego Jasińskiego

Obywatelski Komitet Wyborczy

Wyniki 1 do 100 z 218