Archiwalia

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Archiwalia

Terminy równoznaczne

Archiwalia

Powiązane terminy

Archiwalia

11918 Opis archiwalny results for Archiwalia

11918 results directly related Exclude narrower terms

Helena Goldman - relacja

 • Relacja Heleny Goldman, w której opisuje ona losy swoje i swojej rodziny podczas II wojny światowej, zesłania na Syberię. Opisuje warunki podczas podróży i te, które zastali na miejscu w nowosybirskiej obłasti. W relacji znajduje się także opis powrotu do kraju.]Zakres chronologiczny: 1939-1968
 • Miejsca wydarzeń: Bystra, obłast nowosybirska, Wrocław.

Goldman Helena

Zdzisław Głąb - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Głąb, w których opowiada o losach swoich i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Losy podczas wywózki rodziny na Syberię, mieszkania tam i warunków pracy. Opisuje także powrót do Polski w 1946 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1948
 • Miejsca wydarzeń: Wólka Piotrowska, Podgórna, Odessa, Posiołem Chołm, Wrocław

Głąb Zdzisław

Michał Hubacz - relacja

 • Wspomnienia Michała Hubacz, w których opisuje przymusową wywózkę z rodzinnej wsi Monasterz do Mołdawii. W relacji znajduje się szczegółowy opis podróży oraz warunków życia i pracy na miejscu. W końcowej części znajduje się opis powrotu do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1941-1947
 • Miejsca wydarzeń: Monasterz, Biała Góra, Surochów, Romanówka (woj. lubelskie), Tarutino (dawniej Mołdawia, aktualnie Ukraina), Rumunia, Wałbrzych, Wrocław, Oława.

Hubacz Michał

Zofia Helwing - relacja

 • Ankieta Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu wypełniona przez Zofię Helwing, w której odpowiada na pytania dotyczące zsyłki na Syberię. W załączniku opisuje szczegołowo wydarzenia związane z deportacją. Opisuje warunki podróży, niezwykłe wydarzenia, w których brała udział. Opowiada o warunkach zycia na miejscu, wyżywieniu, pracy, a także o chorobach, które nękały towarzyszy niedoli. W drugiej części załącznika opisuje wypadki jakie przydarzały się Polakom przy pracy. Opowiada o drugiej deportacji, do kolejnego obozu, tym razem ulokowanego w Kazachstanie. Następnie opisuje moment powrotu do ojczyzny.]
 • Zakres chronologiczny: 1925-1946
 • Miejsca wydarzeń: Peczora (Rosja), Astana (dawniej Akmolińsk, Akmoła w Kazachstanie), Smiła (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kowel (Ukraina).

Helwing Zofia

Kazimierz Krzywiński - relacja

 • Wspomnienia Kazimierza Krzywińskiego z okresu II wojny światowej. W swoich wspomnieniach opisuje on początek wojny, agresję ludności ukraińskiej na Polaków. Następnie opisuje wywózkę wgłąb ZSRR, warunki podróży. Opisuje warunki życia na miejscu, w jaki sposób zdobywano pożywienie, jak wyglądała praca i warunki mieszkalne. Następnie opisuje powrót do kraju.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939 - 1946Miejsca wydarzeń: Уфа (Ufa, Rosja), Красноярск (Krasnojarsk, Rosja), Минусинск (Minusińsk, Rosja), Abakan (Rosja), Poznań, Wrocław

Krzywiński Kazimierz, Kruk Edward

Tadeusz Kulik - relacja

 • Relacja Tadeusza Kulika, w której opowiada swoje przeżycia wojenne. Od dzieciństwa, aż po moment wywózki na Syberię, nastepnie po amnestii wraz z rodziną udaje się do Kazachstanu. Do kraju powrócił w 1946 roku.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1930 - 1947
 • Miejsca wydarzeń: Ко́тлас (Kotłas, Rosja), Бузулук (Buzułuk, Rosja), Uzbekistan, Turkiestan, Warszawa, Opole Zachodnie, Wrocław.

Kruk Edward, Kulik Tadeusz

Czesław Kwiatek - relacja

 • Wspomnienia Czesława Kwiatka z okresu II wojny światowej, w których opisuje on wywózkę swojej rodziny wgłąb ZSRR i pobyt na miejscu. W swojej relacji skupia się na opisie podróży. Bardzo szczegółowo opisuje pobyt na miejscu, sposoby pozyskiwania żywności oraz ciężką pracę przy wyrębie i spławianu drewna. Opis wspomnień kończy się przed powrotem do kraju.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1938 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Архангельская область (Obwód archangielski, Rosja), Товсте (Touste, Ukraina), Гримайлiв (Hrymajliw, Grzymałów, Ukraina).

Kwiatek Czesław

Anna Ziober - relacja

 • Wspomnienia Anny Ziober, w których opisuje swoje dzieje z okresu II wojny światowej kiedy to została zesłana wraz z rodziną na Syberię. Opisuje pokrótce podróż na miejsce. Skupia się na warunkach bytowania jakie zastali na miejscu, szczegółowo opisuje zadania jakie były jej zlecane. Największą wagę autorka przywiązuje do dwóch spraw: dramatycznej historii utraty całej rodziny, oraz rozpaczliwej walce z głodem, z którym walczyła przez cały okres zesłania. Do kraju powróciła sama, odnajdując córkę i brata, z którymi była rozdzielona przez okres zsyłki.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1947
 • Miejsca wydarzeń: Мостиська (Mościska dawniej Mostyszcza, Mostycze, Ukraina), Львів (Lwów, Ukraina), Қостанай (Kustanaj, Kazachstan), Севастополь (Sewastopol, Ukraina), Київ (Kijów, Ukraina).

Ziober Anna

Eugenia Woźna - relacja

 • Wspomnienia Eugenii Woźnej z okresu zsyłki na Syberię podczas drugiej wojny światowej. W swojej relacji opisuje ona moment aresztowania, podróż do miejsca zesłania, pracę na miejscu, warunki życiowe i problemy z głodem na miejscu. Szeroko opisuje nieludzkie traktowanie sybiraków przez przedstawicieli aparatu władzy. Następnie opowiada o powrocie do kraju i bardzo krótko o swojej sytuacji po wojnie.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Қостанай (Kustanaj, Kazachstan), Алматы (Ałma-Ata, Kazachstan), Полтава (Połtawa, Ukraina), Корсунь-Шевченківський (Korsuń Szewczenkowski, Ukraina)?, Wrocław

Woźna Eugenia

Władysława Pawłowska - relacja

 • Wspomnienia Władysławy Pawłowskiej, w których kolejno opowiada o momencie aresztowania, zesłaniu najpierw do Kazachstanu, a później na Ukrainę, następnie opisuje powrót do kraju i swoje życie, aż do emerytury.
 • Skupia się głównie na opisie niedoli, ogólnie opisuje podróż wagonem bydlęcym, za to szczegółowo opowiada o warunkach panujących na miejscu. Z relacji dokładnie dowiadujemy się jak ciężko musiała pracować by otrzymać strawę, jak trudne były warunki mieszkaniowe. Opowiada o praktycznym braku możliwości zachowania higieny (brak wody do umycia się) co sprzyjało rozprzestrzenianiu sie chorób. Po wyjeździe na Ukrainę powodziło im sie lepiej, jednak wszelkie objawy Polskości nadal były tępione. Na koniec opowiada o powrocie do kraju, swoich studiach, pracy i podróży do Ameryki.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1981Miejsca wydarzeń: Kazachstan, Ukraina, Wrocław

Pawłowska Władysława

Legitymacja

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP wystawiona na nazwisko Waleria Skarplik, Milicz 12.06.1949.

Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP

Kronika harcerska 1946

Rok 1946 Harcerstwo we Wrocławiu
W kartę tytułową wklejona karta "Program. Imieniem Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa dziękuję Druhnie Danucie Kraterskiej za współpracę w przedstawieniu "Odnowione Tarcze", które się odbyło w dniach 6 i 7 maja 1947 r. we Wrocławiu"
Opisy zdjęć:

 • Wrocław, Światowy Kongres Intelektualistów, 1948, Przyjazd Pablo Picasso
 • Ognisko nad Odrą
 • Poświęcenie Sztandaru, Wrocław, Państwowe I Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne
 • Wielkie pranie i bieg na pionierkę, Oborniki Śląskie 15 VII [19]45 r.
 • Halina i Krysia, Oborniki Śląskie 15 VII [19]45 r.
 • Oborniki Śl[ąskie] 20 VII [19]45 r.
 • Karpacz 5 I [19]46 r.
 • Wrocław 29 VIII [19]46 r.
 • [Defilada] 1 Maja 1947 r., pl. Wolności [Wrocław]
 • [Defilada] 1 Maja 1947 r., ul. Nowowiejska [Wrocław]

Wstęp

 • fotografia: Ks dr Edward Janiak;
 • kserokopia „Łucja Częścik Francuzi nie zawiedli nas 1982 – 2000” (1 str.);
 • rękopis, pt. Francuzi nie zawiedli nas 1982 – 2004 (1 str.);
 • ulotka, pt. 31 rocznica poznańskiego czerwca ’56 w sanktuarium MBD we Wrocławiu;
 • fotografia: kobiety przed Kościołem Św. Klemensa Dworzaka w Alei pracy;
 • rękopis, pt. Rozważania młodzieży z Anger – Francja;
 • 2 fotografie: maszyny stolarskie (załączone do listu);
 • fotografia: kobiety przy trykotarce z Laval;
 • 3 fiszki do książki po zalaniu mieszkania;
 • 14 fotografii: goście z Francji Roger Wieguart z rodziną, przyjaciele z Francji uczestniczący w modlitwach (duszp. ludzi pracy), Marek Malicki na tle swojego dzieła, pt. „Oddali życie abyś mógł żyć godnie”, Czesław Maślicki, Pierre i Ewa Leclerc (aktywni członkowie Komitetu w Bethune), komunia święta, Katedra we Wrocławiu, kaplica polska w połud. Francji, Ewa Galos, przemówienie Łucji Cześcik w Sali merostwa w Dinan, Marie Claire (3 sztuki), rozdanie przywiezionej czekolady w Strzelcach, ogłoszenia o Mszy Św. W Alei Pracy;
 • gazeta „Oust France” do komisji charytatywnej we Wrocławiu o własnej działalności na rzecz Polski;
 • grafika na kartce A4 informująca o transportach pomocy do Wrocławia;
 • podziękowania za pomoc w j. francuskim dla wrocławian;
 • „Pomagali Polsce i Polakom”;
 • kserokopia kolorowa fotografii, pt. Łucja Częścik autor scenariusza

Częścik Łucja

List abpa Bolesława Kominka

List od siostry Klary ze zgromadzenia Franciszkanek N[ajświętszego] S[akramentu] w Kłodzku skierowany do arcybiskupa Bolesława Kominka z podziękowaniem za wystąpienia w obronie ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego oraz orędzia polskich biskupów.

Kominek Bolesław

Informacja ściśle wewnętrzna

Notatki z odczytu lektora KC PZPR prof. dr Kryglewicza na temat "Podstawowe problemy między Państwem a Kościołem w obecnej sytuacji". W trakcie wystąpienia omówił on szkodliwość orędzia biskupów polskich do niemieckich, wskazał jego autorów oraz adresatów, przedstawił antypaństwowe działania hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, a następnie dokonał krótkiej charakterystyki papieża Pawła VI.

Kominek Bolesław

Geneza Orędzia Milenijnego

Wycinek prasowy z: "Gazeta Niedzielna" nr 19, 8 maja 1966 r. zawierający kazanie abp Bolesława Kominka wygłoszone w katedrze wrocławskiej dnia 6 lutego 1966 r.

Kominek Bolesław

31 sierpnia 1982. NAF Dementi - 25 lat

Projekt wystawy "31 sierpnia 1982. NAF Dementi - 25 lat", we współpracy z Ośrodkiem "Pamięć i Przyszłość". Wewnątrz historia i zarys działalności NAF Dementi.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Wyniki 1 do 100 z 11918