Dział III - Relacje historii mówionej i spisane wspomnienia

Franciszek Drobny - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Pelagia Rumińska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Relacja - transkrypcja Zbigniew Domosławski - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Stanisława Kargul - zdjęcie współczesne Świadka Historii Apolonia Wolska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Stefania Obara - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Helena Boczek - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Jan Glaza - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Anna Glazer - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Ślub Anny Chabowskiej i Jana Glazera Ślub Anny Chabowskiej i Jana Glazera Ślub Anny Chabowskiej i Jana Glazera 25 rocznica ślubu Indyki hodowane przez Annę Glazer w Nowym Dworze Gdańskim Rodzina Glazerów na podwórzu w Nowym Dworze Gdańskim Rodzina Glazerów na podwórzu w Nowym Dworze Gdańskim Rodzina Glazerów w Nowym Dworze Gdańskim Służba wojskowa Jana Glazera na Helu Jan Glazer na Półwyspie Helskim Jan Glazer na Półwyspie Helskim Jan Glazer na Półwyspie Helskim Jan Glazer na Półwyspie Helskim Jan Glazer na Półwyspie Helskim Elli Pyszka - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Zofia Wójciak - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Leon Kaleta - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Bronisława Suzańska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Joanna Robińska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Aleksander Tarnawski - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Bolesław Gawin - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Jadwiga Legierska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Zofia Frasuniak - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Michalina Terpiłowska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Stanisława Gryz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Aleksandra Wodzyńska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Maria Tarasewicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Córki Stanisława i Walerii Prokopowiczów Relacja - transkrypcja Relacja - transkrypcja Józef Bałuczyński - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Małgorzata Jerchel - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Monika Krupowicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Janina Wąsacz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Janina Rokicka - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Zofia Machoń - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Relacja Zbigniewa Kwaśnego Relacja - transkrypcja Alicja Szastyńska-Siemon - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Petro Danyło - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Anna Łaska - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Karol Mazurkiewicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Marian Samulewski - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Ryszard Konieczny - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Relacja - transkrypcja Antoni Turkiewicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Włodzimierz Frąszczak - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Relacja - transkrypcja Jacek Spiechowicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Relacja - transkrypcja Relacja - transkrypcja Genowefa Urbanowicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Andrzej Matulewicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii Relacja - transkrypcja Relacja - transkrypcja Maria Fac - zdjęcie współczesne Świadka Historii
Wyniki 1 do 100 z 4158 Pokaż wszystko

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP III

Tytuł

Relacje historii mówionej i spisane wspomnienia

Data(y)

Poziom opisu

Dział

Rozmiar i nośnik

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Zasób archiwalny Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zbudowany jest na refleksji autobiograficznej, dlatego istotnym narzędziem pozyskiwania zbiorów jest metoda historii mówionej (oral history), polegająca na nagrywaniu swobodnych wywiadów narracyjnych skoncentrowanych na indywidulanym doświadczeniu przeszłości rozmówcy. W początkach działalności Ośrodka relacje zbierano dość przypadkowo przy okazji realizacji projektów edukacyjnych i wystawienniczych, np. w trakcie podróżującej wystawy Pociąg do historii. Zaapelowano także do mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych o przysyłanie spisanych wspomnień dotyczących powojennego procesu wrastania na tych terenach, pozyskując w ten sposób 68 takich źródeł. Z czasem pozyskiwanie tego typu zbiorów oparto na projektach badawcze realizowane zgodnie z metodą wywiadu biograficznego Fritza Schützego.
Wspomnienia obejmują – tak jak życie ich autorów – cały XX wiek, przy czym najczęściej dotyczą przeżyć z czasów II wojny światowej i okresu PRL. Stanowią one unikatowe źródła, pozwalające poznać wydarzenia i aspekty życia nieobecne w innego rodzaju archiwaliach, a na wydarzenia znane historiografii spojrzeć z autobiograficznej perspektywy. Do najciekawszych tematów należą: życie codzienne w II Rzeczpospolitej, pierwsze chwile po wybuchu II wojny światowej, działalność Polskiego Państwa Podziemnego i życie pod okupacją, doświadczenie Syberii i pracy przymusowej w III Rzeszy, powojenne przesiedlenia, osadnictwo i organizacja życia na Ziemiach Zachodnich i Północnych, odbudowa Wrocławia, opozycja antykomunistyczna, mniejszości narodowe, etniczne i religijne, działalność Kościoła katolickiego, życie akademickie i kulturalne oraz rozmaite aspekty życia codziennego we Wrocławiu. Z racji tego, że niemal wszyscy najstarsi mieszkańcy miasta i regionu przybyli na te tereny z innych stron, w ich wspomnieniach znajdziemy opowieści dotyczące Kresów Wschodnich, ZSRR i Ukrainy, ale też Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Francji, Izraela, Iranu, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Czechosłowacji i Indii.
Wśród autorów relacji historii mówionej wyróżnić można kilka grup rozmówców, w których biografiach dominuje określone doświadczenie.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Język(i)

Blok nabytków

Powiązane tematy

Powiązane osoby i organizacje

Powiązane gatunki

Powiązane miejsca