Zobacz funkcję ISDF Administracja ogólna

Blok identyfikacyjny

Typ

Funkcja

Autoryzowana forma nazwy

Administracja ogólna

Równoważna forma(y) nazwy

Inne formy nazwy

Klasyfikacja

Blok kontekstu

Daty

Opis

Historia

Prawodawstwo

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

0204

Typ

Subfunction

Kategoria powiązania

hierarchiczny

Opis relacji/powiązania

Daty powiązania

Blok kontroli

Identyfikator opisu

02

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji lub usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie